Autor : Bobor SK, Pavka Stáhnout script
Zpět na scripty
'Reálnější' letecké bombardování
; script na 'reálnější' letecké bombardování
; základ scriptu vytvořil Bobor Sk, původní script upravil Pavka
; podívejte se na naše stránky: http://flashpoitmso.wz.cz

; script můžete volně šířit, ale jako autory musíte uvést mě čili Pavku a Bobora SK
; pokud ho chcete použít do své mise musíte na konec mise uvést jako autory mě a Bobora SK

; script se spouští: [počet bomb,bombarder,maximální časová prodleva,minimální časová prodleva, o kolik se čas zvětší je li čas menší než min. čas. prodleva]
; příklad spuštění: [10,a10,1,0.5,0.5] exec 'bombardovani.sqs'
; typ munice můžete změnit dosazením do proměné _munice do uvozovek ShellXX HeatXX a místo XX můžete dosadit 73,105,120,125

_pocet_bomb = _this Select 0
_bombarder = _this Select 1
_maxtime = _this Select 2
_mintime = _this Select 3
_mintime2 = _this Select 4
_munice = 'Laserguidedbomb'
_i = 0

#random
_randomx = (Random 20) - 10
_randomy = Random 10
? _randomy > 1: _randomy + 2

#bomba
_x = (GetPos _bombarder Select 0)
_y = (GetPos _bombarder Select 1)
_z = (GetPos _bombarder Select 2) - 2
bomba = _munice CreateVehicle [_x,_y,_z]
bomba SetVelocity [_randomx, _randomy, -10]

#prodleva
_randomtime = Random _maxtime
? _randomtime < _mintime: _randomtime + _mintime2
~_randomtime
_i = _i + 1
?(_i < _pocet_bomb):Goto 'Random'

Exit
Stáhnout ukázkovou misi