Autor : Ježuro Stáhnout script
Zpět na scripty
Rozházení elementů v poli
_pole = +(_this select 0)
_pocet = count _pole

? _pocet < 2 : exit

Pole2 = []
_i = 1

#Rozhazuj
_rannum = (random ((count _pole) -1))
_zbytek = (_rannum % 1)
_rannum = (_rannum - _zbytek)
? (_zbytek >= 0.5) : _rannum = (_rannum + 1)
_newelem = (_pole select _rannum)

Pole2 = (Pole2 + [_newelem])
_pole = (_pole - [_newelem])

@ DayTime < 25
_i = (_i + 1)
? _i < _pocet : goto 'Rozhazuj'

Pole2 = (Pole2 + [(_pole select 0)])

exit

Skript se volá s jedním parametrem, a tím je řetězec, který chcete rozházet. Výslední řetězec se uloží do proměnné Pole2, kterou můžete dále používat kdekoli v misi. Rozházení elementů trvá počítači kolem 0.03 sekundy, v závislosti na délce řetězce a frekvenci CPU. Doporučuji pro jistotu prodlevu před prvním použitím proměnné Pole2 asi 0.2 sekundy.

Ježuro