Autor : Ruprt Stáhnout script
Zpět na scripty
Script na nesmrtelnost jednotek.
Často jsem viděl na fóru dotaz jak zajistit nesmrtelnost jednotek ve hře. Od té doby co byl zrušen příkaz AllowDammage (od verze 1.10) nezbývá nic jiného než to odscriptovat.

Teno script deathless.sqs se volá :
[voj1, voj2, voj3, voj4 atd.] Exec "deathless.sqs"

a zajišťuje to, že jednotkám zadaným do pole 'deathlessGroup' bude vždy po jejich zásahu nastavena hodnota Damage na 0.

Script se ukončí (všechny jednotky se stanou smrtelnými) po nastavení proměnné 'umri' na True.

Jednotku lze z pole 'deadhlessGroup' vyjmout přiřazením jejího názvu do proměnné 'whoDies'.

Script lze spouštět ve více instancích.

Tento script má však jednu nevýhodu. Po zabití jednotka vstane z mrtvých ve stoje, což nevypadá příliš věrohodně.