Autor : Ruprt Stáhnout script
Zpět na scripty
Air transport. Script, pomocí kterého přemístíte vrtulníkem jakýkoli náklad na jakékoli místo.
Pomocí tohoto scriptu můžete transportovat objekty zavěšením pod vrtulník. V rámci autentičnosti doporučuji používat vrtulníky transportního typu jako je např. americký vrtulník Ch-47D.
Tento script se volá příkazem :
[naklad, transporter, destination, vyska] Exec "airtransport.sqs"

kde :
náklad je objekt (vozidlo), který chcete přemístit
transporter je vrtulník, který náklad ponese
destination je místo určení - objekt - nejlépe neviditelné H (heliport)
vyska je číslo v metrech, udávající výšku, ve které vrtulník poletí během transportu a nesmí být menší než 15 (doporučená hodnota je 50)

POZNAMKA
1) Pokud je objekt "naklad" obojživelné vozidlo, je možné misto určeni (destination) umístit i do vody.
2) Pro misto určeni si vždy pokud možno vybírejte rovné plochy.

Stáhnout ukázkovou misi