Autor : Ruprt Stáhnout script
Zpět na scripty
Simulace letící rakety vzduch-země okem kamery.
Script, který simuluje pohled kamery ze špičky letící naváděné střely vzduch-země. Tato kamera pak během letu kopíruje terén v zadané výšce a na konci své dráhy zničí zadaný objekt.
Tento script se volá standardním způsobem za požití příkazu "Exec", s následujícími parametry :

[_startobjpos, _targetobj, _vyskaletu] Exec "missile.sqs"

kde

"_startobjpos" je název objektu, u kterého let začíná
"_targetobj" je objekt, který má být zničen
"_vyskaletu" je výška, ve které má kamera letět (doporučená hodnota je 50)