Autor : Ali Stáhnout ukázku
Zpět na Tipy & Triky
Vytvoření a pohyb racka
Pro vytvoření racka je důležité znát tyto příkazy:

'seagull' camCreate [x,y,z]
camCommand 'landed'
camSetPos [x,y,z]


V následujících větách si vysvětlíme co jednotlivé příkazy znamenají.
Pro lepší práci s 'racky', je lepší si je pojmenovat. My si ho pojmenujeme např. '_racek'.


1. _racek = 'seagull' camCreate [x,y,z]
-tento příkaz slouží pro vytvoření racka na souřadnicích x,y,z
-jestli to nechcete zadávat přes souřadnice, jde to udělat i jinak
-dáte si na mapu nějaký objekt (nejlépe asi neviditelný), pojmenujeme si ho třeba 'obj', a pak dáme
-_racek = 'seagull' camCreate [(GetPos obj select 0) + 0, (GetPos obj select 1) + 0, (GetPos obj select 2) + 0]

2. _racek camCommand 'landed'
-tento příkaz slouží jenom k jedné věci, donutí racka, aby seděl na zemi

3. _racek camSetPos [x,y,z]
-a tento poslední příkaz slouží k tomu aby se racek přemístil na souřadnice x,y,z

Konečný script by měl vypadat takhle:

;racek se vytvoří na objektu 'obj' a bude sedět na zemi 5s
_racek = 'seagull' camCreate [(GetPos obj select 0) + 0, (GetPos obj select 1) + 0, (GetPos obj select 2) + 0]
_racek camCommand 'landed'
~5

;racek se přesune na pozici hráče, a bude 10m nad hráčem
_racek camSetPos [(GetPos player select 0) + 0, (GetPos player select 1) + 0, (GetPos player select 2) + 10]
~5

;konec sqs
exit