Ali - www.operaveflashpoint.wz.cz

Napište mi

 
 

Autor: Ali
E-Mail: inbox@ali.borec.cz
WWW:
www.operaceflashpoint.wz.cz


Příkaz "addEventHandler"

Používá se this addEventHandler ["typ",{Při aktivaci}]

Typy použití:
killed
hit
dammaged
getIn
getOut
init
engine
gear
fuel
fired
incomingMissile


Zde si jednotlivé typy vysvětlíme:

Killed
Zjisti, jestli daná jednotka je mrtvá. Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky u které chcete zjistit jestli během hry zemře.
Příklad - this addEventHandler ["killed",{zemrel = true}]

Obdoba tohoto příkazu je "alive", v praxi by to vypadalo asi takhle...

Hit
Zjistí, jestli daná jednotka se během hry poškodí nebo zraní (zranění muže být i smrtelné), musí být poškozena tím způsobem, že se poškození projeví na její vlastnostech (například voják nebude moc chodit, tank se pohybovat...). Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky u které chcete zjistit jestli během hry se jí něco stane. Příklad - this addEventHandler ["hit",{this sideChat "Jsem pod palbou, potřebuji podporu!"}]


Příkazy s podobnýmy vlastnostmi:
CanFire
CanMove
CanStand
HandsHit
AliveDammaged
Zjistí, jestli se jednotka sama poškodila (neplatí zde když ji někdo postřelí, nebo když se letadlo poškodí vlastními zbraněmi), například auto narazí do stromu, helikoptéra o něco zaháči a poškodí se. Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry se nějak zraní, nebo poškodí. Příklad -  this addEventHandler ["Dammaged",{this setDammage 0}]

GetIn
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry do ní někdo nastoupil.
Příklad - this addEventHandler ["GetIn",{voj1 sideChat "Vylez z toho auta!!"}]

Příkaz s podobnými vlastnostmi je "in", v praxi by to vypadalo asi takhle... 

GetOut
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry z ní někdo vystoupil.
Příklad - this addEventHandler ["GetOut",{uaz stop true}]

Příkaz s podobnými vlastnostmi je "in", v praxi by to vypadalo asi takhle...

Init
Tuto funkci se mi zatím nepodařila ověřitEngine
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry zapne motor (vrtulník roztočí vrtuli, auto se rozjede).
Příklad - this addEventHandler ["Engine",{voj1 setMimic "happy"}]Gear
Tuto funkci se mi zatím nepodařila ověřitFuel
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry ji ubere palivo příkaz setFuel na nulu.
Příklad - this addEventHandler ["Fuel",{UnassignVehicle voj1}]Fired
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry vystřelila z jakékoliv zbraně.
Příklad - this addEventHandler ["Fired",{voj1 sideChat "Zbláznil jste se,tohle má být tajná operace!!"}]IncomingMissile
Příkaz vypište do inicializačního pole jednotky, u které chcete zjistit jestli během hry na ní někdo vystřelil z raketometu.
Příklad - this addEventHandler ["IncomingMissile",{this setBehaviour "COMBAT"}]
Příkaz zjistí jestli někdo jednotku zamířil a vystřelil, nemusel ji zaručeně trefit, příkaz jde použít na hráče, ale když hráč vystřelí na jednotku osazenou tímto příkazem tak to nefunguje.K odebráni funkce EventHandler slouží dva příkazy a to removeEventHandler & removeAllEventHandlers. Bouhužel tyto příkazy mi nějak nefungovali.


A to je vše...
 

 

Copyright© Ali 2003
a